دپارتمان هدایت تحصیلی

این دپارتمان با هدف کمک و راهنمایی به دانش‌آموزان و اولیای گرامی آنان برای شناخت استعدادها و ویژگی‌های رشته‌های تحصیلی و هدایت دانش‌‌آموزان به رشته‌های تحصیلی مورد علاقه و متناسب با شخصیت آن‌ها تأسیس شده است.

شما هم دعوت شده‌اید به این دپارتمان تخصصی

نظرات