قوانین بوسیدن کودکان

⚜️ وقتی کودک خود را به زور می بوسيد يا بغل می کنيد، در واقع به او می آموزيد که تسليم تمايلات ديگران باشد.

♦️ مهم نيست کودکتان چند سال داشته باشد، حريم او را محترم شماريد.

👶🏻 حتی اگر فرزند خردسال شما هنوز قادر به صحبت کردن نيست، قبل از بغل کردن او منتظر ديدن رضايت او با زبان بدنش باشيد.

⚜️احترام گذاشتن به خواسته های کودکتان آنچنان روال هميشگی شما باشد که کودک باور کند که هيچ کس حق ندارد بدون اجازه ی او به او نزديک شود يا با او تماس داشته باشد.

این مهمترین آموزش و اساس مراقبت جنسی در کودکان است.
فرزانه شجري
روان‌‌شناس شخصيت

نظرات