کارگاه آموزشی شاد زیستن در سرای محله‌ی سپهر

با همکاری مدیریت سرای محله‌ی سپهر، کارگاه آموزشی "شاد زیستن" با اجرای ۳ تن از روان‌شناسان کلینیک، خانم‌ها دکتر فاطمه احمدی، دکتر فرزانه شجری و معصومه شاه‌محمدی در حضور مخاطبان سرای محله برگزار شد.

نظرات