کارگاه آموزشی کنترل استرساز آنجایی که استرس و اضطراب یکی از چالش‌های روانی امروز جامعه‌ی ما است و شمار زیادی از مراجعان کلینیک خواهان راهکاری اصولی برای چیره‌گی بر آن هستند، کارگاه آموزشی کنترل استرس با هدف آگاهی‌بخشی و ارائه‌ی راهکارهای عملی و مؤثر با تدریس دو تن از متخصصان همکار ما، در سالن آموزشی کلینیک برگزار خواهد شد.
از این‌رو علاقه‌مندان می‌توانند با توجه به گنجایش محدود، هر چه زودتر نسبت به نام‌نویسی و رزرو اقدام کنند.

نام‌نویسی و رزرو


نظرات